Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Strona korzysta z plików cookie.

Witamy na stronie Butterfly Body Clinic

MEZOTERAPIA IGŁOWA 
najskuteczniejsza i najszybsza metoda odmładzania skóry!!!
Mezo­te­ra­pia igłowa to nie­zwy­kle sku­teczna tech­nika odmładzania i regeneracji skóry.
Efekt wygładzenia i odmłodzenia widać odrazu po pierwszym zabiegu!
Zabieg pole­ga na wpro­wa­dzaeniu pre­pa­ra­tów tera­peu­tycz­nych w głąb skóry w celu jej nawilżenia, wygładzenia i odmłodzenia.  
Efekty mezoterapii igłowej:

  • Anti-ageing
  • Redukcja zmarszczek i linii mimicznych
  • Zagęszczenie skóry
  • Odmłodzenie skóry
  • Rozjaśnienie skóry oraz przebarwień
  • Usuniecie worków i sińców w okolicy oczu
  • Zapobieganie i leczenie utraty włosów
  • Leczenie skóry trądzikowej


efekty1

Pro­fi­lak­tyka sta­rze­nia skóry

W przy­padku pro­fi­lak­tyki sta­rze­nia skóry, nawil­że­nia i efektu jej ujędr­nie­nia sto­suje się pre­pa­raty oparte na
wita­mi­nach, enzy­mach, związ­kach mine­ral­nych, substancje czynne i przeciwzmarszczkowe. Efektem takiej mieszanki jest napięcie skóry i wypełnienie zmarszczek.

Pobu­dze­nie pracy komó­rek skóry

Mezo­te­ra­pia pobu­dza pracę komó­rek skóry, popra­wia ela­stycz­ność, prze­ciw­działa obja­wom sta­rze­nia się
i sil­nie nawilża oraz wypeł­nia drobne zmarszczki. Zabie­gom pod­daje się skórę twa­rzy – także w oko­licy oczu i szyi. Ze względu na dość dużą liczbę „nakłuć” skóry zabieg u osób bar­dzo wraż­li­wych wyko­nuje się w znie­czu­le­niu
miej­sco­wym. Bez­po­śred­nio po skóra może być zaczer­wie­niona. Poprawa jakości skóry

Mezo­te­ra­pia pole­cana jest przede wszyst­kim oso­bom z cerą wysu­szoną, wiotką i deli­katną,
o sza­rej kar­na­cji. To dosko­nały zabieg zapo­bie­ga­jący sta­rze­niu się skóry, wypa­da­niu wło­sów, powsta­wa­niu przebarwień i utraty jędrności skóry.

Zabiegi mezo­te­ra­pii powinny być wyko­ny­wane w serii. 
Jedna seria to 3 do 5 zabie­gów w odstę­pach 2 tygo­dni.
Następ­nie, co kilka mie­sięcy można wyko­nać jeden zabieg przypominający.

Tylko teraz taka okazja cenowa!!!


MEZOTERAPIA IGŁOWA Z KWASEM HIALURONOWYM - PROMOCJA - 1 zabieg 299 zł
FUSION
- 1 zabieg twarz 349zł, 3 zabiegi 999zł, 5 zabiegów 1500zł
FILORGA NCTF 135 - 1 zabieg 499zł, 3 zabiegi 1199zł, 5 zabiegów 1699zł
FILORGA 135 HA - 1 zabieg 599zł, 3 zabiegi 1399zł, 5 zabiegów 2200zł
FILORGA MHA 18 - 1 zabieg 599zl, 3 zabiegi 1399zł, 5 zabiegów 2200zł.